Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje

Zasady sprzedaży

I. Postanowienia wstępne
 • POLRADKOM oferuje sprzęt i akcesoria wraz z dostawą towaru do Klienta.
 • Ze Sklepu Internetowego POLRADKOM korzystać mogą Klienci – przedsiębiorcy i osoby fizyczne.
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące oferty można uzyskać: e-mail - biuro@polradkom.pl tel. (0-63) 246 7222, fax (0-63) 246 7333
 • Złożenie zamówienia w Internetowym Sklepie POLRADKOM oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższych zapisów Regulaminu.
 • Językiem obowiązującym przy składaniu i realizowaniu zamówienia jest język polski.

II. Zasady rejestracji.

 • Zamówienie w Sklepie może zostać złożone po rejestracji w bazie klientów za pomocą formularza lub bez rejestracji. W przypadku jednostek ochrony przeciwpożarowej niezbędne jest pisemne potwierdzenie zamówienia w celu zachowania 8% stawki VAT.
 • W celu pierwszej rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje dane osobowe, adres e-mail oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu).
 • Po zarejestrowaniu, Klient otrzyma zwrotny e-mail z potwierdzeniem danych zawartych w formularzu oraz przyznanym loginem i hasłem.
 • Dane wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są podstawą do: założenia indywidualnego konta klienta w bazie Sklepu Internetowego POLRADKOM, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz dostarczenia zamówionego sprzętu pod wskazany w formularzu adres Klienta.

III. Zasady logowania

 • Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zalogowanie się w Sklepie Internetowym POLRADKOM ma możliwość korzystania ze sklepu i dostęp do stanu realizacji zamówienia.
 • Klient Sklepu Internetowego POLRADKOM ponosi wszelkie konsekwencje zarówno prawne jak i finansowe udostępnienia osobom trzecim swojego logina i hasła do konta Klienta.


IV. Informacja o towarach i cenach

 • Ceny zawarte w katalogach i cennikach podane są w wartościach brutto i netto. Podatek VAT w cenniku wynosi 23%.
 • W przypadku zamówień składanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej stawka VAT na artykuły wymienione na liście towarów i usług zatwierdzonej przez Ministra Finansów wynosi 8%, mimo jej nie sygnalizowania przez system sklepu. W tym wypadku jednak Klient uprawniony do zastosowania stawki 8% może zarezerwować towar przez sklep, natomiast wysyłka towaru i wystawienie faktury VAT nastąpi po przesłaniu do biura sprzedawcy pisemnego zamówienia potwierdzonego pieczęciami.
 • W razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 • W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z administratorem sklepu.

V. Składanie zamówień

 • Klient może dokonać zamówienia za pomocą formularza w sklepie internetowym, e-mailem, telefonicznie, faksem lub drogą pocztową.
 • Jeśli klientem jest jednostka ochrony przeciwpożarowej, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym POLRADKOM operator sklepu rezerwuje towar, oczekując na przesłanie przez Klienta pisemnego zamówienia.
 • W przypadku zamówień artykułów wymagających ustalenia warunków dodatkowych lub innych ustaleń operator sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ich ustalenia.
 • Klientów korzystających z usług Sklepu Internetowego POLRADKOM obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
VI. Formy płatności i dostawy.
W Sklepie Internetowym POLRADKOM dostępne są następujące formy płatności:
 • GOTÓWKA - zapłata następuje w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy POLRADKOM.
 • POBRANIE - dostawa artykułów, za które Klient uiszcza zapłatę w momencie odbioru przesyłki.
 • PRZEDPŁATA - Klient uiszcza zapłatę w formie przelewu bankowego na podstawie otrzymanego ze Sklepu Internetowego POLRADKOM zamówienia, a wysyłka towaru następuje po wpłynięciu środków finansowych na konto Sklepu.
 • PRZELEW - Klient uiszcza zapłatę w formie przelewu bankowego na podstawie otrzymanej ze Sklepu Internetowego POLRADKOM Faktury Vat. Forma płatności PRZELEW dopuszczona jest dla stałych klientów i klientów instytucjonalnych przy zamówieniach pisemnych. Operator sklepu może zmienić formę płatności z PRZELEWU na inną w przypadku zaległosci płatniczych Klienta.

VII Realizacja zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywa się w formie zaakceptowanej przez klienta w formularzu zamówienia.
Dostępne formy dostawy to:
 • ODBIÓR WŁASNY
 • PRZESYŁKA POCZTOWA
 • PRZESYŁKA KURIERSKA

VIII. Warunki gwarancji:

 • Okres gwarancji udzielonej przez sklep wynosi standardowo 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wydania towaru Kupującemu.
 • Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania produktu spowodowanego przez:
 1. Użycie produktu w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub użycie go w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta;
 2. Niewłaściwe użycie, celowe zniszczenie lub uszkodzenie produktu;
 3. Działanie Siły Wyższej. (przez działanie Siły Wyższej uznaje się między innymi: pożary, powodzie, eksplozje, trzęsienia ziemi, katastrofy)
 4. Nie zaakceptowane przez Producenta: zmianę konstrukcyjną, samodzielną naprawę, testowanie wykraczające poza normalną eksploatację, połączenie produktu z innym urządzeniem, użycie niewłaściwych części zamiennych;
 5. Nieprawidłową instalację, nieprawidłowe uruchomienie urządzeń przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami Producenta lub instrukcjami załączonymi do produktu oraz wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej urządzenia;
 6. Awarię innych urządzeń, użytych przez Klienta, a które nie zostały dostarczone przez Sprzedającego;
 7. Niespełnienie przez Klienta podanych przez Producenta warunków technicznych lub innych wskazówek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania produktu.
 • Produkt można uznać za uszkodzony jeżeli nie funkcjonuje poprawnie w związku z użyciem podczas produkcji nieprawidłowych materiałów lub jego niestarannym wykonaniem. Urządzenia nie będą uznawane za uszkodzone jeżeli ich nieprawidłowe działanie jest spowodowane anomaliami lub zmianami w transmisji.
 • W przypadku ujawnienia się uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy produktu Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt do firmy POLRADKOM lub innej firmy będącej autoryzowanym serwisem producenta. Szczegółowe dane określa karta gwarancyjna produktu.
 • Klient jest zobowiązany opakować reklamowany produkt, w sposób zapobiegający jego dalszym uszkodzeniom.
 • Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do Sprzedającego lub serwisu określa karta gwarancyjna produktu.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy.

Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania produktu (moment, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia - przewoźnik obejmie produkt w posiadanie). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep POLRADKOM nie przewiduje możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna. Niezwłocznie też potwierdzimy Klientowi na e-mail otrzymanie oświadczenia od odstąpienia od umowy.

Klient na obowiązek zwrócić produkt na adres siedziby Sklep POLRADKOM niezwłocznie, jednak niepóźniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

Sklep POLRADKOM zwróci Klientowy otrzymane środki finansowe na poczet umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sklep POLRADKOM może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

X. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Wszelkie uwagi do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail administratora.

Sklep internetowy Shoper.pl